Ouders vormen een belangrijke schakel in het leerproces van het kind. Niemand kent immers uw kind zo goed als u. Door het regelmatig voeren van ouder-kind gesprekken kunnen we er zorg voor dragen dat we het aanbod op school zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeftes van uw kind.

Tijdens de zogenaamde 'Beleefdagen' kunt u meedraaien met uw kind om zo een nog betere indruk te krijgen van het onderwijs op basisschool de Regenboog.

Heeft u een hobby of interesse die u graag met de kinderen wilt delen? Wij stimuleren een actieve deelname van ouders en verzorgers en opa's en oma's aan het onderwijs en bij de naschoolse activiteiten.

Daarnaast zijn er veel ouders actief in de diverse raden. Op onze school zijn de medezeggenschapsraad, Stichting vrienden van de Regenboog en een ouderwerkgroep actief. Ook komt er regelmatig een kriebelbrigade. Via het linker keuze menu vindt u meer informatie.